Grafiskt om vinden

12 och 24 timmar, äldsta värdet i mitten. Desto starkare vind, ju mer rosa blir punkterna.

Vindriktning och hastighet för idag och de senaste 31 dagarna.